Vil ikkje berre bygge opp att eit hotell, men også vere med på å skape ei levande bygd

foto