– Det gjeld å halde trykket oppe på Kystvegen

foto