– Fellesskapets ressurser skal forvaltes bærekraftig, og industrifisket må derfor utøves på en bedre måte

foto