Ber kommunen om å prioritere leilegheitene for pensjonistane

foto
Svelgen pensjonistlag og leiar Anne Lise Gilleshammer ber om at leilegheitene på Haugane blir pensjonistbustadar. Foto: Privat