Fiskeri- og havbruksnæringa får drygt 6 millionar til grøne omstillingsprosjekt

foto