Færre fysiske møte, mindre reising og innsparing i drifta gav pengar på bok for fylkeskommunen

foto