Færre fysiske møte, mindre reising og innsparing i drifta gav pengar på bok for fylkeskommunen

foto
Færre fysiske møte, mindre reising og innsparing i drifta i fjor gir pengar på bok for Vestland fylkeskommune. Rekneskapen for 2020 vart gjort opp i balanse slik den nye kommunelova krev. Samstundes er disposisjonsfondet til fylkeskommunen styrkt med knapt 216 millionar kroner. Foto: Vestland fylkeskommune