– Om alt går etter planen vil verdens første fullskala skipstunnel stå ferdig i 2025 eller 2026

foto