Har satt av ti dager til rettssaken der 25 oppdrettsselskap har saksøkt staten for flere hundre millioner

foto