Vil selje helsesenter-tomta slik at hotellplanane kan bli realisert

foto