Historisk fleirtal for oppstart av Stad skipstunnel i 2021

foto