Avdelingssjefen krev oppreising etter varselsaka

foto
Då Håvar Fagerli frå Barmen i Stad kommune varsla om at han vart mobba på jobben, blei dette handtert som ein personalsak, og han blei ikkje trudd. No krev han erstatning frå fylkeskommunen. Foto: Erling Wåge