Bad om økonomisk disiplin

foto
Ser an situasjonen i skulen: Bremanger kommunestyre diskuterte om ein skal tilføre oppvekstsektoren midlar på budsjettet, etter framlegg frå Sp. Men førebels avventar ein den økonomiske utviklinga. Forslagsstillar Vibeke Kjerpeseth (Sp) på tredje rekke til venstre. Foto: Jørn-Arne Tomasgard