Siste ferjeavgang set kjeppar i hjula for arbeidstakarar, kulturlivet og fritidsaktivitetar

foto