Utsetter håndhevingen av den nye høstingsforskriften

foto
Begrepet «høsting» skal dekke fiske av fisk, fangst av skalldyr og vågehval og andre marine pattedyr, men også høsting av tang og tare. Foto: Siri Kolseth