Lokale reiarar ropar varsku rundt havvind og CO2-avgifta

foto