Auke i tal barnehagebarn: – Dette lovar godt for framtida

foto
Barnehagen i Selje tek i år imot åtte fleire born enn ifjor. Foto: Bjørn Erik Drabløs