Auke i tal barnehagebarn: – Dette lovar godt for framtida

foto