Startar opp igjen kurs for pårørande som lever tett på menneske med demenssjukdom