Ber om innspel frå kommunane for å sikre ei berekraftig utvikling i reiselivsnæringa

foto
Illustrasjonsfoto av Kalvåg i Bremanger. Foto: Erling Wåge