Ber om innspel frå kommunane for å sikre ei berekraftig utvikling i reiselivsnæringa