Røykutvikling i leilighet – en person har pustet inn røyk