Dette bygget blir truleg ikkje ståande tomt lenge – fleire har vist interesse