Fem har søkt på rektorstillingane – tre er frå nabokommunen