Skal sikre ei god løysing for brukaren, men politiet må ta seg av sikkerheita

foto