Ordføraren har sjølv tatt initiativ til å støtte dei råka i krigen med 50.000 kroner