Snart skal nokon andre ta over drifta av stasjonen. Stilte spørsmål ved om dette vil gå utover tilbodet

foto