Tre av desse valte å trekke seg frå endeleg liste: – Vi takkar for arbeidet og innsatsen