– Det er motstandsstemmene som torer å stå fram, men det er folk som er for og folk som er mot

foto