Nasjonalt synker boligprisene, men hvordan står det til i Kinn, Stad og Bremanger?