Har sperra av brannområdet – ventar på kriminalteknisk