I denne bygda er det sett av 300.000 for å betre trafikktryggleiken