Vil ha idear til kva som kan fylle nye etasjar i dette bygget – men ei utbygging i høgda kan også fort bli «parkert»

foto