«Ei gigantisk sløsing med elektrisk kraft.» «Luksus skal vere dyrt.»

foto