Samlet inn over 100.000 kroner i fjor – nå er ny dato for løpet satt