Maten frå det kommunale kjøkkenet blir dyrare. Men det gjeld alle

foto