Maten frå det kommunale kjøkkenet blir dyrare. Men det gjeld alle

foto
– For dei heimebuande skjer det ein årleg prisjustering, sånn som her i Kinn kommune, og sikkert i mange andre kommunar, seier Robert Kalsvik. Foto: Kjellrun Åsebø