Foreslo å redusere godtgjersla til politikarane: – Det gir ein viktig signaleffekt

foto
Bent-Inge Borgund (SV) meiner politikarane sjølve må ta i eit tak for å redusere kommunen sine kostnadar. Han tok difor til orde for å redusere lønningar og godtgjersler som representane har. Foto: Marianne S. Rotihaug