Tillitsvalgt ser mørkt på foreslåtte kutt i brannetaten: – Jeg frykter for sikkerheten til innbyggerne