Langt meir positive til utfylling her: – Eg kunne tenke meg at dei fylte ut enda meir