Foto: norgeibilder.no

Frå natur til næring: I dag ser området slik ut

Fleire stader i Kinn, Stad og Bremanger kommunar har naturen måtte vike for industri og utvikling. Der naturen forsvinn dukkar det ofte opp næring og arbeidsplassar. Men kva er viktigast?