Denne anleggsveien er bare starten på utviklingen av Okla vindkraftverk på Stadlandet. Foto: Bjørn Erik Drabløs

For få år siden var dette urørt natur. Nå dominerer veg og vindturbiner

Flere steder i Kinn, Stad og Bremanger kommuner har naturen måtte vike for industri og utvikling. Der naturen forsvinner dukker det ofte opp næring og arbeidsplasser. Men hva er viktigst?