Vil møte ny minister for å informere om ringvirkningene av skipstunnelen