20 millionar til grøn utvikling – lokalt prosjekt får 500.000

foto