Har avhøyrt personen som blei stukke med kniv

foto