Hagelaget tok ugraset i egne hender – nå får omsorgssenteret et flott uteområde

foto