Peter har sluttet å takle motspillere på fotballbanen. Nå skal han hjelpe ungdom å takle livet