Klagar på det nye hotellet – meiner det er problem med parkering, utsikt og plassering