Har flyttet inn i nye og større lokaler: – Det er kjekt at vi blir mer synlige i gata