Oppfordrer folk til å ta telefonen når analyseselskapet ringer. Samme hva en mener om Kinn kommune

foto