Tal tilsette på Helsestasjonen og i skulehelsetenesta har auka frå fem til åtte. No får dei 3 millionar ekstra til ytterlegare forsterking

foto