Avslo klagen på dispensasjon for ankerfestene og sender saka til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd

foto