Gjorde det klart at gravplassen skal være universelt utformet

foto