– 20 av 32 grunneigarar er for utbygging, og legg ein eigedomsretten til grunn er det 80 prosent

foto